Acadèmia Punt i Coma

QUI SOM?

Es fusionen en aquest projecte la valentia, la constància, la il·lusió, la paciència i l’esforç d’uns PROFESSORS que han tingut en compte tots i cadascun dels detalls de l’Acadèmia Punt i Coma, adequant-se a les necessitats del moment i a l’època actual.

Som professors apassionats per la docència. Creiem en la motivació, en un bon mètode d’estudi i l’esforç.

SERVEI

PRIMÀRIA, ESO, BATXILLERAT i UNIVERSITAT

 • Reunions periòdiques amb els professors i tutors de  l’escola o institut de l’alumne.

 • Professor de suport 

 • Classes de 4/5 alumnes màxim 

 • Reunió amb la coordinadora del centre Acadèmia Punt i Coma. 

 • Avaluació inicial, prova per veure les dificultats de cada alumne gratuïta.

 • Informe diari de les activitats realitzades a l’Acadèmia Punt i Coma.

LOGOPÈDIA
 • Oferim tractament  i assessorament sobre diferents aspectes:

 • Alteracions de la lectura i l’escriptura: dislèxia, disgrafia, disortografia, mecànica, velocitat i comprensió lectora.

 • Teràpia miofuncional i orofacial: deglució atípica, respiració oral, ortodòncies, etc.

 • Alteracions de la parla: problemes de pronunciació i d’articulació d’alguns sons com /S/,/R/,/L, disfèmies (tartamudesa), tècniques de dicció.

 • Retard del llenguatge: retard en l’aparició o en el desenvolupament de tots els nivells del llenguatge ( fonològic, morfosintàctic, semàntic i pragmàtic) que afecta sobretot  a l’expressió i la comprensió.

PSICOPEDAGOGIA
 • No cal oblidar que la part emocional i psicològica d’un estudiant és de vital importància en els seus resultats i en els anys d’ensenyament. Oferim onsultes individualitzades per a nens amb trastorns com dislèxia, tdh, problemes emocionals… I alhora li donem suport en els anys més importants de la seva trajectòria.

 • Disposem d’experts que mitjançant tècniques especialitzades i innovadores ajuden l’alumne a concentrar-se i mantenir aquesta concentració durant tota la classe.

Obrir chat
Hola :)